Servicii oferite de ARIAP (Asociația Română pentru Inovație în Acvacultură și Pescuit)

în cadrul Blue Economy !

UMPLU

Începând cu anul 2021 Uniunea Europeană (UE) implementează o strategie ecologică menită să ajute industria acvaculturii să treacă la un mod mai durabil și mai eficient de producere a alimentelor cu ajutorul tehnologiilor RAS (sisteme recirculante cu apă freatică extrasă din puț), în mijlocul pandemiei COVID-19.

comunity

„Criza coronavirus-ului a arătat cât de vulnerabili suntem cu toții și cât de important este să restabilim echilibrul dintre activitatea umană și natură”, a spus Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru acordul verde european. „Schimbările climatice și pierderea biodiversității sunt un pericol clar și prezent pentru umanitate. Fermierii, pescarii și producătorii de acvacultură europeni joacă un rol cheie în tranziția către un sistem alimentar mai echitabil și mai durabil generat de utilizarea tehnologiei și a cercetării ştiinţifice, mână în mână cu re-naturarea sistemelor de acvacultură extensive.” Mediu natural trebuie să se întoarcă la menirea lui de bază, să fie protejat și tratat cu respectul cuvenit !

pipeline

Acordul verde european este foaia de parcurs ce va permite economiei UE să depășească amenințările schimbărilor climatice și a degradării mediului și să transforme Uniunea într-o economie modernă, tehnologizată dar curată și eficientă din punct de vedere a resurselor. Obiectivele sale sunt realizarea unei economii care este:

  • fără emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.
  • 90 % din unitățile actuale de acvacultură extensivă redate mediului înconjurător până în anul 2030.
  • înființarea a peste 5.000 de unități medii și mari de producție de acvacultură bazate pe noi tehnologi, până în anul 2030.
  • creșterea economică decuplată de la utilizarea nesustenabilă a resurselor.
  • nici o persoană și nici un loc de muncă lăsat în urmă.

dezvoltarea circuitelor economiei circulare bazate pe resurse locale

Conform planului, CE va încuraja sectorul acvaculturii să meargă către reducerea cu 50% a utilizării antibioticelor crescând în același timp producția organică.

Comisia va implementa, de asemenea, o strategie separată pentru dezvoltarea producției și utilizării algelor, creveților și midiilor în UE.UE își propune să fie neutră din punct de vedere climatic în 2050. Pentru aceasta, uniunea a propus o lege europeană privind clima.

Atingerea acestui obiectiv va necesita acțiunea tuturor sectoarelor economiei sale, inclusiv:

  • investind masiv în tehnologii ecologice,
  • sprijinind industria pentru a inova permanent,
  • decarbonizarea sectorului,
  • asigurarea că fermele sunt mai eficiente din punct de vedere energetic,
  • colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor globale de mediu

UE va oferi, de asemenea, sprijin financiar și asistență tehnică pentru a ajuta întreprinderile și regiunile care sunt cele mai afectate de trecerea la economia verde.

Acesta se numește mecanismul de tranziție justă și va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR în perioada 2021-2027 în cele mai afectate regiuni.

readines