Finanţare Nerambursabilă Între 30.000 şi 100.000 Euro Prin Programul Digitalizarea IMM-urilor

Prezentare Generală

Programul Operaţional Competitivitate, Acţiunea 2.2.2 – Digitalizarea IMM-urilor urmăreşte creşterea competitivităţii IMM-urilor prin acordarea unei finanţări nerambursabile între 30.000 şi 100.000 Euro pentru achiziţionarea de echipamente IT, softuri şi alte cheltuieli specifice în vederea digitalizării IMM-urilor. Programul poate fi accesat atât de societăţile care îşi desfăşoară activitatea în mediul urban cât şi rural, inclusiv din regiunea Bucureşti/Ilfov.

Beneficiari Eligibili

IMM-uri, respectiv microintreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de minimum un an la data depunerii cererii de finanţare;
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
 • Nu înregistrează obligaţii bugetare nete;
 • Nu se afla în dificultate;
 • Nu au avut autorizate codurile CAEN – 2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 7211, 7219).

Valoarea Finanţării Nerambursabile Prin Programul De Digitalizare

IMM-urile care întrunesc criteriile de eligibilitate, vor putea solicita prin intermediul programului de Digitalizare, acordarea unei finanţări nerambursabile cuprinse între 30.000 şi 100.000 Euro.
Intensitatea finanţării nerambursabile din partea ministerului este de 90%, iar contribuţia proprie a fiecărui solicitant trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Cheltuielile eligibile aferente proiectului nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferenta ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate.

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli aferente achiziţionării de hardware IT, alte dispozitive şi echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
 • Achiziţionare/dezvoltare/adaptare aplicaţii software/licenţe, inclusiv soluţii de automatizare software de tip RPA;
 • Achiziţionarea/Dezvoltarea unui website de prezentare a companiei, în limita a 10.000 lei
 • Achiziţionarea unui domeniu nou.RO
 • Achiziţionare semnătură electronică;
 • Cheltuieli efectuate cu trecerea arhivelor din analog/dosare/hârtie în format digital indexabil;
 • Achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Achiziţionarea soluţiilor din tehnologia informaţiei pentru comerţul electronic;
 • Achiziţionarea serviciilor de tip SaaS;
 • Achiziţionare servicii de găzduire;
 • Achiziţionarea serviciilor pentru consolidarea securităţii cibernetice;
 • Servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare în vederea accesării programului de finanţare nerambursabilă Digitalizarea IMM-urilor, în limita a 5% din valoarea totală a proiectului;
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate;
 • Cheltuieli aferente serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară;
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiza pentru identificarea soluţiilor tehnice;
 • Cheltuieli de informare şi publicitate conform Manualului de Identitate Vizuală.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !