Program

EMFAF se desfășoară în perioada 2021-2027 și sprijină politica comună a pescuitului (PCP) a UE, politica maritimă a UE și agenda UE pentru guvernanța internațională a oceanelor. Acesta oferă sprijin pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare care să asigure că resursele acvatice și maritime sunt utilizate în mod durabil.

2027
6.108 trilioane de euro

EMFAF se desfășoară în perioada 2021-2027 și sprijină politica comună a pescuitului (PCP) a UE, politica maritimă a UE și agenda UE pentru guvernanța internațională a oceanelor. Acesta oferă sprijin pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare care să asigure că resursele acvatice și maritime sunt utilizate în mod durabil. Noua programare bugetară include sinergii mai puternice cu alte politici ale UE, un accent mai puternic pe mediu în comparație cu perioada 2014 – 2020, cu un pescuit și acvacultură mai durabile și sprijin pentru oceane mai sigure și mai curate.

Priorități și acțiuni finanțate

Fondul european pentru pescuit, maritim și acvacultură este instrumentul de sprijinire a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), a politicii maritime a UE și a agendei UE pentru guvernanța internațională a oceanelor. Acesta oferă sprijin pentru dezvoltarea de proiecte inovatoare care să asigure că resursele acvatice și maritime sunt utilizate în mod durabil. Noua programare bugetară include sinergii mai puternice cu alte politici ale UE, un accent mai puternic pe mediu în comparație cu perioada 2014 – 2020, cu un pescuit și acvacultură mai durabile și sprijin pentru oceane mai sigure și mai curate.

Obiective

 • Să promoveze pescuitul durabil și conservarea resurselor biologice marine;
 • Să contribuie la securitatea alimentară în Uniune prin acvacultură și piețe competitive și durabile;
 • Pentru a permite creșterea unei economii albastre durabile și încurajarea comunităților de coastă prospere;
 • Pentru a consolida guvernarea oceanelor internaționale și a permite mărilor și oceanelor sigure, securizate, curate și gestionate în mod durabil.

Priorități

 • Consolidarea activităților de pescuit durabile din punct de vedere economic, social și ecologic;
 • Creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de CO2 prin înlocuirea sau modernizarea motoarelor navelor de pescuit;
 • Promovarea ajustării capacității de pescuit la posibilitățile de pescuit în cazurile de încetare definitivă a activităților de pescuit și contribuția la un nivel de trai echitabil în cazurile de încetare temporară a activităților de pescuit;
 • Promovarea controlului și a aplicării eficiente în domeniul pescuitului, inclusiv lupta împotriva pescuitului INN, precum și a datelor fiabile pentru luarea deciziilor bazate pe cunoștințe;
 • Promovarea unor condiții de concurență echitabile pentru produsele pescărești și de acvacultură din regiunea ultraperiferică;
 • Contribuția la protecția și refacerea biodiversității acvatice și a ecosistemelor;
 • Promovarea activităților de acvacultură durabilă, în special întărirea competitivității producției de acvacultură, asigurându-se totodată că activitățile sunt durabile din punct de vedere ecologic pe termen lung;
 • Promovarea marketingului, a calității și a valorii adăugate a produselor pescărești și de acvacultură, precum și a prelucrării produselor;
 • Consolidarea gestionării durabile a mării și oceanelor prin promovarea cunoștințelor marine, a supravegherii maritime sau a cooperării cu paza de coastă;
 • Permiterea unei economii albastre durabile în zonele de coastă, insulare și interioare și promovarea dezvoltării durabile a comunităților de pescuit și acvacultură.

Printre acțiunile finanțate

 • Colectarea și analiza datelor și promovarea cunoștințelor marine;
 • Acțiuni care reduc impacturile negative și/sau contribuie la impacturi pozitive asupra mediului și contribuie la o stare bună de mediu;
 • Acțiuni de promovare a condițiilor pentru sectoarele pescuitului, acvaculturii și procesării viabile, competitive și atractive din punct de vedere economic;
 • Acțiuni care contribuie la o bună stare de mediu prin implementarea și monitorizarea ariei marine protejate;
 • Compensarea pentru evenimente neașteptate de mediu, climatice sau de sănătate publică.

a lua legatura

doamna V. NIKOLAOU
+3222958104 https://cinea.ec.europa.eu/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund/about-emfaf_fr DG MARE Comisia Europeană

domnul Daniel.D.Tabacaru
+40724593613 http://www.caviarfactory.ro/ro/emfaf2127/
ARIAP