Program de Finanţare Nerambursabilă pentru Industria Ospitalităţii – Restaurante, Hoteluri, Pensiuni, Agenţii de Turism, Ghizi Turistici

Programul Se Lansează Marţi 29.06.2021 !

Prezentare generală

Grantul HoReCa 2021 este un Program de Finanţare Nerambursabilă prin intermediul căruia se oferă sprijin financiar de până la 800.000 euro întreprinderilor care activează în Industria Ospitalităţii – Restaurante, Hoteluri, Pensiuni, Agenţii de Turism, Ghizi Turistici cu scopul de a diminua impactul negativ adus de primul val al pandemiei Covid 19 asupra desfăşurării activităţii operatorilor economici.
Programul de finanţare se adresează societăţilor care au înregistrat pierderi în anul 2020 faţă de anul 2019.
Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 de beneficiari.

Beneficiari eligibili

 • R.L.-urile;
 • R.L.-D-urile debutant;
 • A.-urile;
 • Cooperativele;
 • F.A.-urile;
 • Întreprinderile Individuale;
 • Întreprinderile Familiale.

Valoarea finanţării nerambursabile

Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi obţinută prin Programul HoReCa 2021 este reprezentată de 20% din pierderea înregistrată în anul 2020 comparativ cu anul 2019. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este de 800.000euro.

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
 • Datorii curente și restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat (chiria în avans nu este eligibila);
 • Cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studiilor și altor categorii de servicii indirecte;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 • Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar (durata de utilizare este mai mică de 1 an), inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente (au valoarea sub 2500 lei dar durata de utilizare este mai mare de 1 an);
 • Cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, necesare reluării activităţii;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului, cu excepţia TVA deductibil şi bugetele locale
 • Cheltuieli salariale, atât cheltuielile cu salariile nete, cât și cele aferente taxelor și impozitelor salariale.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !