Până La 1.500.000 Euro Prin PNDR 4.1. – Investiţii În Ferme Vegetale

Prezentare Generală

Programul de Finanţare Nerambursabilă PNDR 4.1, poate fi accesat de toate societăţile comerciale care desfăşoară activităţi agricole. Prin intermediul acestui program, se poate solicita acordarea unei finanţări nerambursabile cuprinsă între 200.000 Euro şi 1.500.000 Euro pentru modernizarea fermei.

Beneficiari Eligibili

 • Fermieri (PFA, II, IF, SNC, SCS, SA, SCA, SRL), cu excepţia persoanelor fizice neautorizate;
 • Tineri fermieri cu vârsta până în 40 de ani;
 • Cooperative agricole şi societăţile cooperative agricole;
 • Grupuri şi organizaţii de producători constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare şi recunoscute de MADR care deservesc interesele membrilor.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii PNDR 4.1, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Dimensiunea economică a fermei trebuie să fie de minim 8.000 ŞO, iar pentru tinerii fermieri: minim 12.000 ŞO şi maxim 100.000 ŞO; (ŞO = valoarea producţiei standard);
 • Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal;
 • În cazul proiectelor de procesare, peste 70% din produsele agricole primare care sunt supuse procesării, ca materie primă de bază, trebuie a provină din exploataţia agricolă proprie şi/sau din exploataţiile membrilor
 • Investiţiile în instalaţii al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%

Valoarea Finanţării Nerambursabile Prin Programul PNDR 4.1.

Finanţarea nerambursabilă care poate fi obţinută prin intermediul programului PNDR 4.1, este:

 • Între 200.000 Euro şi 1.500.000 Euro pentru achiziţii simple şi irigaţii;
 • Între 500.000 Euro şi 1.500.000 Euro pentru condiţionare, procesare şi marketing (exclusiv legume şi cartofi);
 • Între 500.000 Euro şi 1.500.000 Euro pentru producţie primară, condiţionare şi marketing – legume

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea construcţiilor destinate condiţionării şi procesării din cadrul firmei, destinate activităţii productive, amenajarea şi dotarea spaţiilor de desfacere şi comercializare, cheltuieli de marketing,
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci şi semiremorci specializate, precum şi realizarea de magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor proprii;
 • Cheltuieli cu înfiinţarea sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei;
 • Cheltuieli cu modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilităţi de stocare a apei la nivel de fermă;
 • Cheltuieli cu instalaţii pentru producerea de energie electrică şi/sau termică din surse regenerabile;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci;

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !