• Dezvoltare pentru modelare matematica software de monitorizare şi control a parametrilor importanţi ai sistemului, bazat pe algoritmi predictivi şi masurare dinamică restrânsă.
  • Dezvoltare triplu fuzzylogic pentru securizarea funcţionarii sistemelor şi excluderea erorilor din sistem.
  • Dezvoltare aplicaţie remote de monitorizare şi control via internet.