PNDR 4.2 – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole de până la 2.500.000 Euro

Prezentare Generală

PNDR 4.2. Reprezintă un Program de Finanţare Nerambursabilă prin intermediul căruia întreprinderile care intenţionează să realizeze investiţii corporale şi necorporale pentru prelucrarea, comercializarea şi marketingul produselor agricole, pot obţine până la 2.500.000 Euro.

Beneficiari Eligibili

Pot solicita acordarea finanţării nerambursabile de până la 2.500.000 Euro, Prin PNDR 4.2:

 • Persoanele fizice autorizate;
 • Întreprinderile individuale;
 • Întreprinderile familiale;
 • Societăţile în nume colectiv;
 • Societăţile în comandita simplă;
 • Societăţile pe acţiuni;
 • Societăţile în comandita pe acţiuni;
 • Societăţile cu răspundere limitată;
 • Cooperativele agricole;
 • Societăţile cooperative;
 • Grupurile de producători.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

Valoarea finanţării nerambursabile care poate fi obţinută prin programul PNDR 4.2, este cuprinsă între 1.000.000 Euro şi 2.500.000 Euro. Sprijinul Nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi Grupuri de Producători/Cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi şi nu va depăşi:

 • 000.000 Euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care NU presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi, în cazul proiectelor care NU presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 500.000 Euro/proiect pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (indiferent de tipul solicitantului), precum şi pentru forme asociative (cooperativa şi grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat.

Cheltuieli Eligibile

 • Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare;
 • Investiţii în producerea şi comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanţii care nu figurează în Registrul Plantaţiilor Viticole cu Declaraţia de producţie şi/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime/sau comercializării produselor agroalimentare în cadrul lanţurilor alimentare integrate;
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde* impuse de legislaţia europeană pentru procesarea şi comercializarea produselor agroalimentare;
 • Cheltuieli generate de extinderea şi/sau modernizarea de reţele locale de colectare, recepţie, depozitare, condiţionarea, sortare şi capacităţii de ambalare comercializare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obţinute;
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor;
 • Cheltuieli generate de investiţiile în producerea de energie regenerabila, eficienta energetică, precum şi alte investiţii care contribuie la reducerea emisiilor de CES;
 • Cheltuieli generate de investiţiile în active necorporale.

Suplimentar, în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuielile eligibile pot include:

 • Fondul de rulment în condiţiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013;
 • TVA, în condiţiile prevăzute la art. 37 (11) din Reg. UE nr. 1303/2013;
 • Achiziţia de terenuri neconstruite şi terenuri construite (atunci când obiectivul principal îl reprezintă achiziţia terenului) în condiţiile art. 4 (1) din Reg. (UE) nr. 480/2014 respectiv în limita a 10% din contribuţia Programului plătită destinatarului final prin instrumentul financiar;
 • Achiziţia de construcţii legate direct de activitatea agricolă desfăşurată;
 • Achiziţia de instalaţii al căror scop principal este producerea de energie electrică din biomasa, cu respectarea prevederilor art. 13 (d) din Regulamentul nr. 807/2014;
 • Mijloace de transport marfa necesare pentru desfăşurarea activităţii unităţii de procesare;
 • În contextul măsurilor excepţionale de gestionare a crizei determinate de pandemia Covid-19, sprijinul acordat prin instrumentul financiar poate acoperi şi creditele de sine stătătoare pentru finanţarea fondului de rulment.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !