Finanțare nerambursabilă pentru Acvacultură

Sună acum la 0724593613 !

În cadrul acestui program de finanțare „Innovative Farm – Caviarfactory” asigură următoarele livrabile:

 • Proiect tehnic detaliat; (atât pentru sisteme recirculante cât și sisteme deschise)
 • Lista echipamentelor și a achizițiilor necesare + buget cheltuieli operaționale;
 • Memoriu Apele Române, Agenția de Mediu și Agenția Națională pentru Acvacultură;
 • Business plan, studiu de piață, instruire;
 • Elaborare cerere de finanțare și urmărirea acesteia;
 • Monitorizare și raportare extinsă;

Fonduri Nerambursabile Pentru Investiții în Acvacultură!

Se acceptă contribuție în natură cu condiția demonstrării necesității acesteia în proiect !

Valoarea contribuției prin aport în natură se stabilește printr-un raport de evaluare și se anexează cererii de finanțare.

Finanțare nerambursabilă de maxim 3,3 milioane EURO pentru diferite investiții în acvacultură.

Perioada de implementare: 24 de luni.

DEPUNERE PROIECTE: Estimat Februarie 2022 !

Fond de documentare pentru nespecialiști aici…

sau prin rețeaua EMAG…

23

Solicitanți eligibili:

 • IMM, Întreprinderi Mari, Start-Up, PFA, ONG, II, IF, Asociații și Cooperativele cu activitate din domeniul acvaculturii (cod CAEN 0321 sau 0322), atât cele cu vechime cât și cele noi înființate
 • Bilanț pozitiv pe anul precedent la societățile cu vechime
 • SRL, Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acţiuni – SA, societate în comandit
 • Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități economice, în domeniul acvaculturii
 • Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfășoară activitate economică
 • Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă”sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”

Angajamentele Beneficiarului:

 • Respectarea indicatorului „Volumul producției de acvacultură”(tone) asumat prin proiect

Ajutor financiar nerambursabil:

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:

 •         50% pentru IMM, PFA, II,  Microîntreprinderi și ONG (Aport propriu 50%)
 •         30% pentru Întrepinderi Mari (Aport propriu 70%)
 •         75% pentru Societăți cooperative pescărești/Asociații pescărești (Aport propriu 25%)
 •         100% pentru organism de drept public

Se acceptă contribuție în natură cu condiția demonstrării necesității acesteia în proiect !

9

Valoarea contribuției prin aport în natură se stabilește printr-un raport de evaluare și se anexează cererii de finanțare.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

 •        pentru IMM-uri și PFA, II și IF – max. 2.000.000 EURO
 •        pentru Întreprinderi Mari – max.3.300.000 EURO
 •        pentru Unități de cercetare cu activitate de producție în acvacultura max. 1.000.000 EURO
 •        pentru Asociații în domeniul acvaculturii max. 1.300.000 EURO
 •        pentru Societăţi cooperative pescăreşti, max.  1.300.000 EURO

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 EURO.

Activități finanțate:

 • Investiții noi productive
 • Investiții pentru modernizarea fermelor piscicole
 • Diversificarea producției și a speciilor de pește
 • Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin activități de procesare și comercializare directă a producției proprii

Activități care NU sunt finanțate

 • Activități de alimentație publică
 • Facilități de cazare
 • Turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic; servicii de mediu aferente acvaculturii
 • Activităţi educaţionale referitoare la acvacultură

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Cheltuieli eligibile

 • Modernizarea unităților de acvacultură/refacerea iazurilor, lagunelor existente
 • Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (max.15%)
 • Construcții pentru producție/ procesare/ depozitare/ comercializare/ activități complementare
 • Cheltuieli cu utilități necesare: apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie, telecomunicații, drumuri de acces, etc.
 • Utilaje, echipamente pentru unitatea piscicolă
 • Mijloace de transport pentru transport pește
 • Contribuție în natură (construcții, teren, imobile)
 • Consultanță/ Proiectare/Asistență tehnică
 • Cheltuieli cu active necorporale: brevete, licențe, know-how
 • Multe alte cheltuieli

Expert Accesare Fonduri Europene – Daniel Dorin Tăbăcaru

eu el in brrate

 

 Sună acum la 0724593613 !

Sau contactează-ne .. aici !