În sistemele RAS, distribuţia exactă şi la timp a hranei realizata cu sisteme adaptive hranire este extrem de importantă pentru a atinge performanţele optime de creştere şi pentru a reduce costurile de operare cu personalul. Frecvenţa de alimentare (tainurile) şi cantitatea de hrană administrată depind de dimensiunea şi de speciile de peşti crescute.

Temperatura apei este unul dintre cei mai importanţi parametri de mediu ce influenţează creşterea şi metabolismul peştilor şi, în esenţă, consumul de hrană.

Se pot folosi alimentatoare mecanice (de exemplu, cu bandă, cu alimentatoare vibratoare sau cu şurub), care pot fi programate pentru a furniza cantităţile stabilite de furaje, la ore şi date prestabilite. Aceste sisteme adaptive hranire, alături de sistemele de autocurăţare a filtrelor mecanice scad necesarul de forţă de muncă.

Cu toate acestea, în anumite situaţii se va utiliza hrănirea manuală, astfel încât peştii să poată fi observaţi în anumite etape ale dezvoltării lor. Corelarea dintre hrănire, număr de tainuri şi frecvenţa de spălare a filtrelor tobă poate duce la un echilibru, fără variaţii de solicitare sau repaus.

Pentru informatii suplimentare despre Sisteme Adaptive Hranire contact aici…