rural invest
Ca urmare a propunerii ARIAP (Asociația Română pentru Inovație în Acvacultură și Pescuit), a fost elaborată metodologia de punere în aplicare și este în dezbatere programul de finanțare cu garanții de stat “Rural Invest” pentru anul 2022, în care au fost incluse și firmele din acvacultură !

Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități fermierilor din domeniul Pescuitului și Acvaculturii, prin includerea acestora în categoria beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționarea în procent de 90% a dobânzilor aferente creditelor acordate pe o perioadă de maxim 15 ani de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de acordare.

Programul va fi destinat următoarelor direcții:
– Refinanțarea creditelor fermierilor și agricultorilor;
– Achiziția de terenuri agricole;
– Retehnologizare și automatizare;
– Securitate energetică;
– Certificate de depozit;
– Piscicultura, acvacultura;
– Industria alimentara.
Programul va avea atașată o Schemă de ajutor de stat, prin care se va stabili componenta de grant, de 10%, precum și perioada de subvenționarea a celorlalte componente ale schemei.

Obiectivul programului constă în acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu, de până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone. Perioada de creditare va fi de maxim 15 ani.
Beneficiarii eligibili vor fi entități care își desfășoară activitatea de producție, sau optează pentru desfășurarea unei activități de producție în mediul rural și urban mic, cum ar fi IMM-urile, inclusiv start-upuri, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care își desfășoară activitatea în domeniul producției, formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități productive, conform legii.
Tipul și valoarea maximă a creditelor garantate, procentele de garantare si valoarea maximă a garanției acordate vor fi stabilite prin cadrul legal incident.
Activități eligibile propuse spre finanțare: sunt cele care se încadrează în categoria achiziției de echipamente și utilaje, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, construcția, precum și cele care se încadrează în categoria achiziției, amenajării de hale, inclusiv pentru demararea de activități noi de producție în mediul rural și urban mic, achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, inclusiv achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy), achiziția de terenului agricol și asigurarea capitalului de lucru pentru firmele care deruleaza activitati eligibile în program.

Un telefon la +40724593613 și poate începe drumul dumneavoastră în viață … ca fermier acvacultor ! 

Asigurăm ca livrabile:

 • Analize de Calitatea Apei, Fizice, Chimice și Microbiologice;
 • Raport de Oportunitate Piscicolă cu Certificare ARIAP;
 • Proiectul Tehnic la Standarde Mondiale în Acvacultură;
 • Monografie și Studiul de Piată pentru Speciile de Interes;
 • Business Planul Afacerii, ROI, CAPEX, OPEX, EBITDA… etc !;
 • Lista Echipamentelor Necesare în Proiectul de Fermă;
 • Detalii Construcți, Bazine, Vestiare, Procesare, Depozit Furaje, Filtre Mecanice, Filtre Biologice, Sisteme Pompare Recirculare, Instalații Sanitare, Instalații Electrice, Stații Frig; Spații Administrative, etc..
 • Documentație Necesară pentru Agenția de Mediu;
 • Documentație Necesară pentru Apele Române;
 • Documentație Necesară pentru Licența de Acvacultură (ANPA);
 • Evaluare Contribuție în Natură Necesară – Finanțare Contribuție Proprie Proiect;
 • Elaborare Cerere de Finanțare;

Proiectele pe care le selectam în baza creteriilor noastre de performanță, au sanse de succes de 100%. În caz contrar, asigurăm garanția returnării avansului achitat.

 

Ne scrieți la daniel.tabacaru@caviarfactory.ro

Vizitați www.caviarfactory.ro