nume
Ca urmare a propunerii ARIAP (Asociația Română pentru Inovație în Acvacultură și Pescuit), a fost elaborată metodologia de punere în aplicare și s-a aprobat programul de finanțare cu garanții de stat “AGRO IMM Invest” pentru anul 2021, cu un buget dedicat de 1.000.000.000 lei pentru firme din acvacultură !

Este o mare reușită pentru ARIAP și o reparație pe măsură, față de o categorie de operatori economici ignorați în ultimii 30 de ani, aflați într-o piață imensă în care cererea este din ce în ce mai mare !

Dar cea mai mare realizare, ce este și o noutate absolută în Programul AGRO IMM Invest, a fost eliminarea principalei constrângeri a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru acestui subprogram, aferent anului 2021, este de 1.000.000.000 de lei.

Totodată, prin normele metodologice sunt stabilite acordarea de facilități fermierilor din domeniul Pescuitului și Acvaculturii, prin includerea acestora în categoria beneficiarilor eligibili, precum și acordarea grantului care constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzilor aferente creditelor acordate pe o perioadă de 24 de luni de la data acordării creditului (cât durează în medie un ciclu de producție piscicolă), subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de acordare.

Pentru beneficiarii interesați de domeniul acvaculturii, Subprogramului AGRO IMM INVEST, oferă pe baza unor proiecte credibile până la suma de 120.000 pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 € pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 € pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

Prim-ministrul României, domnul Florin-Vasile Cîțu, a declarat că programul IMM INVEST este cel mai mare program de sprijinire a IMM-urilor din istoria României și ar fi păcat ca întreprinzătorii, să nu profite din plin de el !

Daniel Dorin Tabacaru
Președinte ARIAP

 

De asemenea, avem 63 de modele de ferme pentru agricultură pentru care fondurile disponibile sunt de 13.000.000.000 de lei.

Un telefon la +40724593613 și poate începe drumul dumneavoastră în viață … ca fermier !