Noul plan de acțiune al Comisiei Europene

va stimula acvacultura organică în Europa

La data de 25/03/2021, Comisia Europeană a publicat un nou plan de acțiune pentru a accelera dezvoltarea sectorului organic. Planul va stimula producția și consumul de produse ecologice, pentru a atinge 25% din producție până în 2030, precum și o creștere semnificativă a diversității acvaculturii organice, așa cum este stabilit în strategiile de biodiversitate ale UE.

Structurat în jurul a 23 de acțiuni, planul oferă sectorului instrumentele potrivite și îmbunătățește lupta împotriva schimbărilor climatice și gestionarea durabilă a resurselor, contribuind la ecosisteme mai sănătoase și la biodiverse.

Acvacultura ecologică, răspunde la cererea societății în creștere pentru alimente de calitate produse la standarde ridicate de mediu și de bunăstare a animalelor. Poate contribui la protecția naturii și poate contribui la inversarea degradării ecosistemelor și joacă un rol important în ambiția Green Deal de tranziție la producția și consumul durabil de alimente, produs în ferme fără impact asupra mediului.

banner-organic-logo-10yrs_555x325px

Cu doar 4% din producția totală de acvacultură (2015), acvacultura organică se află încă în stadii incipiente în Europa. În ultimul timp, însă, sectorul pare să iasă din nișa sa. EUMOFA EU Fish Market Edition 2020 raportează o creștere de 20% a consumului de produse de acvacultură organică în ultimii 5 ani, până la chiar 48% în cazul Franței. O parte substanțială a cererii este satisfăcută prin importuri care provin, de exemplu, din Regatul Unit și Norvegia. Acest lucru evidențiază potențialul de creștere și oportunitățile de afaceri pentru producătorii din UE.

Dintre toate țările Uniunii Europene cel mai mare potențial îl are România, deoarece ar putea să producă peste 30.000 de tone de produse organice, însă astăzi produce doar 1.493 de tone.

În conformitate cu noua legislație organică, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, Comisia Europeană își propune, de asemenea, să încurajeze prelucrarea locală a produselor de acvacultură, la scară mică. Acest lucru este crucial pentru a asigura lanțuri de aprovizionare organizate și eficiente pentru produsele ecologice și pentru a vă asigura că micii producători pot găsi o piață rapidă și sigură pentru producția lor.

De asemenea, Comisia va sprijini cercetarea și inovarea, în cazul sistemelor de acvacultură RAS sau a productiei de insecte organice, de exemplu, pentru a îmbunătăți nutriția animalelor în conformitate cu normele organice.

Secțiunea finală a planului de acțiune subliniază efortul acvaculturii de a da exemplu prin tranziția către o acvacultură durabilă. Aceasta include o utilizare mai eficientă a resurselor, renaturarea unor suprafețe foarte mari de luciu de apă, imposibil de administrat, fără productivitate și dezvoltarea fermelor intensive fără poluare. Sistemele acvaponice rămân o provocare pentru întregul sector al acvaculturii. De exemplu, Comisia va elabora proiecte de orientări pentru a reduce la minimum eliminarea nutrienților în mediu, utilizarea materialelor plastice și va promova utilizarea eficientă a apei și a energiei.

Politica comună de protecție a stocurilor sălbatice în domeniul pescuitului prevede mijloace de promovare a dezvoltării durabile a acvaculturii terestre în sisteme RAS în UE. Viitoarele noi orientări strategice ale Comisiei pentru acvacultura UE (care urmează să fie adoptate luna viitoare) vor promova acvacultura organică ca una dintre modalitățile de creștere a durabilității producției de acvacultură.

De asemenea, Comisia încurajează statele membre ale UE să includă acvacultura organică în sisteme RAS în revizuirea (în curs) a planurilor lor strategice naționale și să sprijine acest tip de producție de acvacultură cu o parte din fondurile disponibile în cadrul noului Fond european pentru pescuit și acvacultură maritimă (EMFAF 2021-2027) .