European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) Cereri finantare UE

Programul EMFF detaliat!

Interviu cu doamna Maria Damanaki Comisar European (2010-2014), Creatoare a EMFF (Nou !)
Deoarece sunt multe păreri despre ce se doreşte să fie EMFF şi mulţi dintre consultanţi încă nu şi-au făcut “temele” vă oferim spre lămurirea deplină un interviu cu personalitatea (ex) nr. 1 în Europa.

Vezi oferta noastră de franciză!

Vezi paşi necesari pentru obţinerea de fonduri EU!

EMFF este fondul pentru politicile maritime și de pescuit ale UE pentru perioada 2014-2020. Este unul dintre cele cinci fonduri complementare Structurale si de Investiții (ESI) ce se completează reciproc și încearcă să promoveze o redresare si o creștere a locurilor de muncă în Europa.

Cum funcționează

Fondul este folosit pentru a cofinanța proiecte, împreună cu o finanțare națională.

Fiecărei țări îi este alocată o cotă din bugetul total al Fondului, în funcție de dimensiunea industriei sale de pescuit.
Fiecare țară elaborează un program operațional, evidenţiind modul în care intenționează să cheltuiască acest fond.
Vezi oferta noastră de franciză ! sau Vezi paşi necesari pentru obţinerea de fonduri EU !

După ce Comisia aprobă acest program, este la latitudinea autorităților naționale a decide care proiecte vor fi finanțate.

Autoritățile Naționale și Comisia Europeană sunt responsabile solidar pentru punerea în aplicare a programului.

Reglementări Comune Cereri finantare UE

În decembrie 2013 Consiliul Europei a adoptat Common Provisions Regulation ((EU) No 1303/2013). cu scopul de a maximiza eficiența investițiilor prin fondurile (ESI), fonduri (care includ instrumentele financiare pentru politica de coeziune, dezvoltare rurală și pescuit).

Acest regulament stabilește un set comun de reguli pentru toate fondurile ESI. El include dispoziții referitoare la condiţiile de evaluare a performanțelor, reguli şi modalitățile de de monitorizare, raportare, evaluare și eligibilitate.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm

Mai multe informații

Financial allocation per member state excel8book – 35 KB [35 KB] Questions and answers
Community-led local development (CLLD)
Committee and Expert Group on the EMFF – guidance documents
Synergies and coordination with other funds pdf – 38 KB [38 KB] European Structural and Investment Funds: guidance (Regional policy website)
European Structural and Investment Funds, Common Provisions Regulation: legal texts (Regional policy website)
Contacts pdf – 147 KB [147 KB]