Consultanţă Ferme Piscicole Inovative din Fonduri Europene 2014 -2020 !

Consultanta Fonduri Europene = Oportunitate de Finanţare

Ce şi Cât ? 

Un scurt sumar al programelor de finațare europeană ne spune ca 50% din cheltuielile eligibile pot fi finanţate din fondul acestui program. Având denumirea în limba engleză “European Maritime and Fisheries Fund”(EMFF), iar în limba română “Fondul European de Pescuit şi Afaceri Maritime” (FEPAM), este un fond ce susține politicile europene în domeniul pescuitului Maritim și al Acvaculturii pentru perioada 2014 – 2020. Face parte din categoria fondurilor Complementare “Structurale şi de Investiţii” (ESI). Binenînteles că valoarea totală a unei ferme, dacă este să facem referire la un calcul concret, poate să fie mai mare și de aceea este necesar să înțelegem că “Valoarea Totală” a unui proiect este alcătuită din “Cheltuieli Eligibile” și “Cheltuieli Neeligibile” (teren peste un anumit procent din valoarea proiectului, mijloace de transport nespecifice, TVA, etc… ). “Cheltuielile Eligibile” se împart în doua grupe mari, Finanțare FEPAM și finanțare proprie. Aici raportul este de 60 % la 40 %. E de înțeles că finanțarea FEPAM are două componente una din fondurile Uniunii Europene și una de la Guvernul României.

Cum ?

Accesarea unui astfel de fond presupune ca prim pas contactarea unui consultant autorizat. Compania noastră dispune de un colectiv de “Experţi Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune Europene”  (cod COR: 242213) acreditați de Autoritatea Națională pentru Calificări ANC (fosta CNFPA). Alături de acești consultanți în cadrul unei sesiuni de consultanta fonduri europene veți afla dacă sunteți eligibil cu calitatea de solicitant. Mai departe în cazul în care care angajați serviciile noastre vom prelua toată activitatea de fundamentare și identificare a elementelor de proiect. Vom redacta pentru dumneavoastră toate documentele și formularele de cerere. Vom depune aceste cereri și vom depune cele mai bune competențe și eforturi ca această cerere să fie aprobată. Pe baza unui contract extins putem să ne ocupăm și de implementarea proiectului, de managementul operativ de proiect, deoarece dispunem de certificare ca “Manager Proiect” – (cod COR 242101) acreditare dată de Autoritatea Națională pentru Calificări ANC (fosta CNFPA), de achiziții, dispunem de certificare ca “Expert Achiziții Publice” – (cod COR: 214946) acreditare dată de Autoritatea Națională pentru Calificări ANC (fosta CNFPA), de raportări, de auditarea internă, dispunem de certificare ca “Evaluator Proiecte” – (cod COR 241263), acreditare dată de Autoritatea Națională pentru Calificări ANC (fosta CNFPA) și putem să vă asistăm și în perioada post implementare respectiv perioada de monitorizare.

Ce vom face ?

Vom construi împreună ferme de acvacultură moderne ce se bazează pe tehnologii inovative. Vom  produce și vom vinde Caviar sub brandul “OLOOSON” sau independent (în 4 sau mai multe sortimente), carne afumată de sturion și pateuri (în 24 de sortimente). Vom procesa și vinde piele de sturion în proporție de 80% din producție iar 20% o vom folosi să producem accesorii de lux. Vom vinde extracte de caviar, de cartilagii și de coloană vertebrală. De asemenea vom produce o gamă de minim 12 tipuri de suplimente alimentare realizate din aceste extracte. Vom procesa și vinde bășica înotătoare pentru clarificarea berii sau a vinurilor celebre. De asemenea o vom vinde restauratorilor de artă. Procesarea caviarului se va face în condiții de maximă sterilitate într-o locație specială și într-un cadru specializat ce îi va asigura o lungă perioadă de valabilitate. Caviarul nu va fi pasteurizat. Recoltare acestuia se va face în mediu lipsit de oxigen sau germeni patogeni.

Când ?

Primul pas se realizează chiar acum prin lectura și vizita pe siteul nostru. Pentru cei interesați putem oferi o documentație amplă, atât narativă ca expunere de motive și analiză de piață, precum și fundamentări financiare, derulate pe o perioadă de 10 ani.

Solicită Documentația „Ferma Mea” și Business Planul Demonstrativ…

Motto:

“Știința nu este un lucru perfect. Este doar un instrument. Dar este de departe cel mai bun pe care îl avem. Perfectibil zi de zi și aplicabil în toate domeniile. Acesta are două reguli. În primul rând: nu există adevăruri sacre; toate ipotezele trebuie să fie examinate critic; argumentele invocate de orice “autoritate” sunt lipsite de valoare ! În al doilea rând: tot ceea ce este în contradicție cu faptele evidente trebuie eliminat sau revizuit !“. Carl Sagan