Achiziție stocuri sturioni la preț și variante convenabile, stocuri de sturioni prematuri și maturi în vederea procesării și valorificării pe piața externă.

Nu prezintă interes hibrizi și sturioni siberieni (Acipenser Baeri).

Pentru cei interesați avem o formulă extrem de avantajoasă. Noi asigurăm totul, de la sarea specială OLOOSON, ce este la fel de neprețuita precum diamantele, la echipamente și până la ambalaj.

La maturare facem o achiziție stocuri sturioni, mai exact preluăm sturionii pentru a face o procesare completă ce în condițiile fiecărui întreprinzător nu este posibilă.

Pentru asta asigurăm un preț de bază la achiziție și un procent din prețul final, la care reușim să comercializăm caviarul și subprodusele.

Ca să faceți  parte din piața legală a caviarului va trebui să dobândiți o autorizație internațională specială de procesare și/sau export internațional al sturionilor și caviarului. Trebuie reținut că această licență face referire și la ceea ce am putea numi “comerț intracomunitar”, deoarece pentru a exporta sau a comercializa caviar sau sturioni în vreo țară a Uniunii Europene avem nevoie de licență C.I.T.E.S.!

Este momentul în care trebuie să pomenim de autoritatea care reglementează comerțul cu sturioni și caviar, și anume C.I.T.E.S. ale cărei inițialele provin de la denumirea în engleză, “Convention on Internaţional Trade în Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, instituție care se ocupă cu protejarea și conservarea florei și faunei pe cale de dispariție. Aici găsim o întreaga procedură de autorizare și control, atât pentru cei care cresc sturioni, produc și procesează caviar, cât și pentru cei care doar îl comercializează.

Pentru cei interesați de programul nostru de achiziție stocuri sturioni contact aici…