Analiza calității apei, a parametrilor chimici, fizici şi microbiologici

Analiza calității apei pentru acvacultură nu trebuie confundată cu analiza calității apei potabile. Trebuie reţinut faptul că normele şi limitele admise la parametrii fizici, chimici şi microbiologici pentru apă în domeniul potabilitate şi cele din domeniul piscicultură sunt la standarde diferite. De exemplu, la Amoniu (NH4) în domeniul potabilitate avem o limită admisă de 5 mg/l, pe când în piscicultură avem o limită sub 0,05 mg/l. La Clor (Cl), spre exemplu, limita este de 2 mg/l în domeniul potabilitate şi 0,002 mg/l în domeniu piscicultură. La fel sunt şi ceilalţi parametri cu mici excepţii. În concluzie:

 “Potabilitate nu este egal Piscicultură”

Și de aceea efectuăm analizele în cel mai modern laborator dedicat analizelor de acvacultură din România !

Asigurăm recipientele pentru recoltarea de probe.

Nr. Crt.

ANALIZE CHIMICE

Tarif

RON

1

(BOD5) 5 zile

78,0

2

(COD)

24,5

3

Alcalinitate

35,0

4

Amoniac

29,5

5

Amoniu

34,0

6

Cadmiu

33,4

7

Calciu

34,2

8

Cloruri

34,2

9

Cupru

38,0

10

Dioxid de Carbon

31,9

11

Duritate

23,8

12

Fier total ionic

32,2

13

Fosfaţi

41,5

14

Hidrogen sulfurat – Sulfuri

42,4

15

Magneziu

20,6

16

Nitraţi

35,0

17

Nitriţi

37,2

18

Oxigen Dizolvat

24,5

19

Plumb

59,0

20

рН

20,2

21

Potasiu

32,2

22

Sodiu

51,5

23

Solide în suspensie

30,5

24

Sulfaţi

51,0

25

Surfactanţi Anionici

50,0

26

Zinc

31,0

Nr. Crt.

ANALIZE FIZICE

Tarif

1

Culoare

10,0

2

Transparenţa – Turbiditate

11,6

Nr. Crt.

ANALIZE BACTERIOLOGICE

Tarif

1

Determinare Bacterii Heterotrofe

140,0

2

Determinare Bacterii Nitrificatoare

186,0

3

Determinare Bacterii Denitrificatoare

205,0

De asemenea mai oferim servicii de :

Analiza în teren a condiţiilor climaterice şi hidrologice în vederea stabilirii locaţiei unei ferme noi.

Analiza paternului izotermic anual la locaţia unei ferme noi.

Prelevarea probelor de apă din pânza freatică (săpare puţ de test).

Pentru prelevare de analize de apă din teren vă rugăm să ne contactați la  telefon: +40724593613, Luni – Vineri 11.00 – 19.00