Analiza calității apei, a parametrilor chimici, fizici și microbiologici

Analiza calității apei pentru acvacultură nu trebuie confundată cu analiza calității apei potabile. Trebuie reținut faptul că normele și limitele admise la parametrii fizici, chimici și microbiologici pentru apă în domeniul potabilitate şi cele din domeniul piscicultură sunt la standarde diferite. De exemplu, la Amoniu (NH4) în domeniul potabilitate avem o limită admisă de 5 mg/l, pe când în piscicultură avem o limită sub 0,05 mg/l. La Clor (Cl), spre exemplu, limita este de 2 mg/l în domeniul potabilitate și 0,002 mg/l în domeniu piscicultură. La fel sunt și ceilalți parametri cu mici excepții. În concluzie:

 “Potabilitate nu este egal Piscicultură”

Și de aceea efectuăm analizele în cel mai modern laborator dedicat analizelor de acvacultură din România !

Asigurăm recipientele pentru recoltarea de probe și oferim reduceri substanțiale pentru a doua probă

Nr. Crt.

ANALIZE CHIMICE

Tarif

RON

1

(BOD5) 5 zile

78,0

2

(COD)

24,5

3

Alcalinitate

35,0

4

Amoniac

29,5

5

Amoniu

34,0

6

Cadmiu

33,4

7

Calciu

34,2

8

Cloruri

34,2

9

Cupru

38,0

10

Dioxid de Carbon

31,9

11

Duritate

23,8

12

Fier total ionic

32,2

13

Fosfaţi

41,5

14

Hidrogen sulfurat – Sulfuri

42,4

15

Magneziu

20,6

16

Nitraţi

35,0

17

Nitriţi

37,2

18

Oxigen Dizolvat

24,5

19

Plumb

59,0

20

рН

20,2

21

Potasiu

32,2

22

Sodiu

51,5

23

Solide în suspensie

30,5

24

Sulfaţi

51,0

25

Surfactanţi Anionici

50,0

26

Zinc

31,0

Nr. Crt.

ANALIZE FIZICE

Tarif

1

Culoare

10,0

2

Transparență – Turbiditate

11,6

Nr. Crt.

ANALIZE BACTERIOLOGICE

Tarif

1

Determinare Bacterii Heterotrofe

140,0

2

Determinare Bacterii Nitrificatoare

186,0

3

Determinare Bacterii De-Nitrificatoare

205,0

De asemenea mai oferim servicii de :

Analiză în teren a condițiilor climaterice și hidrologice în vederea stabilirii locației unei ferme noi.

Analiza paternului izotermic anual, la locația unei ferme noi.

Prelevarea probelor de apă din pânza freatică (săpare puț de test).

Pentru prelevare de analize de apă din teren vă rugăm să ne contactați la  telefon: +40724593613, Luni – Vineri 11.00 – 19.00