Finanţare Nerambursabilă de 200.000 Euro prin Măsura 3 – Granturi pentru Investiţii

Prezentare Generală

Granturi pentru Investiţii – Program de Finanţare Nerambursabilă prin intermediul căruia Microintreprinderile, Întreprinderile Mici şi Mijloci pot obţine finanţare de până la 200.000 Euro, având ca principal scop susţinerea economică şi dezvoltarea durabilă a societăţilor aplicante.

Beneficiari Eligibili

Pot solicita Finanţarea Nerambursabilă Microintreprinderile, Întreprinderile Mici şi Mijloci care:

 • Au avut activitatea curentă/operaţională desfăşurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanţare;
 • Au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exerciţiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanţare;
 • Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexat la cererea de finanţare în primii doi ani de durabilitate, iar diferenţa până la sfârşitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • Dispun de cofinanţare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiţii solicitat pentru finanţare pentru regiunile mai puţin dezvoltate, iar pentru regiunea Bucureşti-ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanţare;
 • Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicita ajutor de stat.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi obţinută prin intermediul programului – Granturi pentru Investiţii – este cuprinsă între 50.000 Euro şi până la 200.000 Euro.

 • Cofinanţare minim 30% – pentru societăţile ce îţi desfăşoară activitatea în regiunea Bucureşti – Ilfov;
 • Cofinanţare minim 15% – pentru societăţile ce îşi desfăşoară activitatea în regiunile mai puţin dezvoltate.

Cheltuieli Eligibile

 • Realizarea construcţiilor;
 • Achiziţia de echipamente inclusiv echipamente IT;
 • Achiziţia de utilaje, tehnologii;
 • Achiziţia de mobilier de birou şi mobilier specific;
 • Achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Cheltuieli legate de consultant şi proiectarea arhitecturală, management de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier;
 • Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor;
 • Cheltuieli de mediu;
 • Cheltuieli cu racordul de utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea;
 • Cheltuieli de promovare;
 • Participare la târguri, evenimente, conferinţe;
 • Cheltuieli privind studiile;
 • Cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
 • Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, material sanitare destinate intervenţiei pentru situaţii de urgenţă;
 • Cheltuieli cu echipamente inclusive echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, obiecte de inventor de natura mijloacelor fixe pentru unităţile de producţie/prestări servicii existente.

Totodată, în cadrul acestui Program de Finanţare Nerambursabilă, sunt eligibile şi societăţile care activează în domeniul Serviciilor de Transport, în cazul acestora fiind eligibile şi următoarele categorii de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
 • Cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfăşurarea activităţilor de transport cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestora;
 • Cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !