Start Up Rural – Finanţare Nerambursabilă Între 50.000 şi 70.000 Euro Prin Programul PNDR 6.2.

Prezentare Generală

Programul de Finanţare Nerambursabilă PNDR 6.2, poate fi accesat de toate societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural (sediul social şi punctul de lucru). Prin intermediul acestui program, se poate solicita acordarea unei finanţări nerambursabile de 50.000 Euro pentru activităţile de servicii şi comerţ, iar pentru activităţile de producţie valoarea finanţării nerambursabile este de 70.000 Euro. Nu se acorda finanţări nerambursabile intermediare, între sumele menţionate. Finanţarea Nerambursabilă este de 100%!

Beneficiari Eligibili

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (Start-Up-Uri)
 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifica activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub- măsurii PNDR 6.2, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;
 • Activitatea/activitățile propusă/propuse prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin sub măsura 6.2;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.

Valoare Finanţării Nerambursabile Prin PNDR 6.2.

Finanţarea nerambursabilă care poate fi obţinută prin intermediul programului PNDR 6.2, este de:

 • 000 Euro pentru activităţile specific desfăşurate în servicii sau comerţ;
 • 000 Euro pentru activităţile specific desfăşurate în producţie;
 • Nu sunt eligibile activităţile specifice în agricultură

Cheltuieli Eligibile

 • Capitalul de Lucru;
 • Achiziţie echipamente tehnologice;
 • Achiziţie echipamente IT;
 • Achiziţie mobilier;
 • Achiziţie teren – în limita a 10% din valoarea planului de afaceri;

Prin intermediul programului de finanţare PNDR 6.2, pot fi cumpărate următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanta umană;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Maşină specializată pentru intervenţii, prevăzută cu nacela pentru execuţia de lucrări la înălţime;
 • Autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autoşasiu – exclus cap tractor şi remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Maşina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăştiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoşasiu, fără a putea fi detaşat);
 • Mijloc de transport de agrement (ex: ATV, biciclete, trotinete etc.)

Ambarcaţiuni ce pot fi achiziţionate prin intermediul programului PNDR 6.2.

 • Bărci cu rame, caiace, canoe, bărci cu vele
 • Ambarcaţiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
 • Ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip barca cu motor şi barca cu vele şi motor destinate
 • Transportului turiştilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement şi cu acordul custodelui, în cazul ariilor naturale protejate

În cadrul proiectelor care vizează activităţi în cadrul CAEN 5530 – Parcuri pentru rulote, camping şi tabere, pentru construire căsuţe capacitatea de cazare construită/modernizata prin proiect se va limita la capacitatea maximă de cazare de 3 – 4 locuri/căsuţa, fără a fi limitat numărul căsuţelor, iar pentru bungalowuri – se acceptă construirea unui singur bungalow cu o capacitate de cazare de maximum 8 camere (16 locuri de cazare). Structurile dezvoltate prin proiecte finanţate pe acest cod CAEN trebuie să respecte prevederile aplicabile OANT 65/2013, inclusiv definiţiile şi criteriile minime obligatorii prevăzute în Anexa 1(6) a acestui act normative.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !