Anunț privind re-lansarea apelulurilor de cereri de finanțare pentru măsurile II.2, II.4, și IV.4 din cadrul POPAM 2014 – 2020 (rest de finanțare)!!!

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile II.2, II.4, și IV.4.

Nu este vorba de noul program de finanțare 2021 – 2027 care încă se află în faza de consultare publică !

Ghidurile aferente măsurilor re-lansate se regăsesc la adresa : https://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html (atentie sunt versiuni vechi și neactualizate, sau nu exista Ghidul pe linkul de mai sus, cum ar fi la Măsura II.4)!!!

(Publicăm mai jos o sinteză a conținutul celor 3 anunțuri de apel, cu datele care au fost transmise, însă dacă doriți mai multe informații, în măsura în care apar informații noi, vă rugăm să ne contactați la telefon + WhatApp 0724593613, inclusiv prin formularul de contact, sau prin email la daniel.tabacaru@caviarfactory.ro) 

Anunț apel nr.9 Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură

Cod apel: POPAM/1018/2/2/Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.05.2022, ora 14.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.06.2022, ora 14:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 73.723.710,00 lei, echivalentul a 14.900.000,00 EURO

Cursul de schimb INFOREURO de 4,9479LEI/EUR, valabil în luna mai 2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de:

IMM-uri și Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială – 9.895.800,00 lei (echivalentul a 2.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Întreprinderi mari – 16.328.070,00 lei (echivalentul a 3.300.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Unități de cercetare cu activitate de producție în domeniul acvaculturii care desfășoară activitate economică – 9.895.800,00lei (echivalentul a 2.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică în domeniul acvaculturii atunci cand operaţiunile sunt puse în aplicare de organizaţii de producători, de asociaţii de organizaţii de producători sau de organizaţii interprofesionale – 6.432.270,00 lei (echivalentul a 1.300.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Societăţi cooperative pescăreşti, care desfășoară activități economice, în domeniul acvaculturii – 6.432.270,00 lei (echivalentul a 1.300.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.739,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022).

IMPORTANT: – CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ CONSTITUITĂ DIN TERENURI ȘI CONSTRUCȚII NU POATE DEPĂȘI 10% DIN VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – ÎN SITUAȚIA PROIECTELOR CARE CONSTAU NUMAI ÎN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ NU ESTE ACCEPTATĂ.

Anunț apel nr.7 Măsura II.4 – Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Cod apel: POPAM/1017/2/3/Articolul 48 alineatul (1) litera (k) Investiții productive în acvacultură — creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.05.2022, ora 14.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.06.2022, ora 14:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 9.895.800,00 lei, echivalentul a 2.000.000,00 EURO Cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de: – pentru

IMM-uri – 1.979.160,00 lei (echivalentul a 400.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Întreprinderi mari – 3.216.135,00 lei (echivalentul a 650.000,00 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.739,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022).

IMPORTANT: – CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ CONSTITUITĂ DIN TERENURI ȘI CONSTRUCȚII NU POATE DEPĂȘI 10% DIN VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – ÎN SITUAȚIA PROIECTELOR CARE CONSTAU NUMAI ÎN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ NU ESTE ACCEPTATĂ.

Anunț apel nr.8 Măsura IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Cod apel: POPAM/1016/5/2/Articolul 69 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 04.05.2022, ora 14.00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 03.06.2022, ora 14:00

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 30.157.450,50 lei, echivalentul a 6.095.000,00 EURO Cursul de schimb INFOREURO de 4,9479LEI/EUR, valabil în luna mai 2022.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 4.947.900,00 lei (echivalentul a 1.000.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022)

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.739,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,9479 LEI/EUR, valabil în luna mai 2022).

IMPORTANT: – CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ CONSTITUITĂ DIN TERENURI ȘI CONSTRUCȚII NU POATE DEPĂȘI 10% DIN VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI – ÎN SITUAȚIA PROIECTELOR CARE CONSTAU NUMAI ÎN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE CONTRIBUȚIA ÎN NATURĂ NU ESTE ACCEPTATĂ.