Finanţare Nerambursabilă Pentru IMM-urile Din Servicii şi Comerţ de 250.000 Lei

Prezentare Generală Program

Prin intermediul Programului Comerţ şi Servicii, IMM-urile care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, pot obţine până la 250.000 Lei Fonduri Nerambursabile în vederea achiziţionării de Spaţii Comerciale, Utilaje, Echipamente IT, Mobilier şi Mijloace de Transport.

Beneficiari Eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului Comerţ şi Servicii sunt IMM-urile care au ca obiect de activitate comerţul bunurilor şi serviciilor şi îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • Au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare;
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţarea este autorizat cu cel puţin 3 luni anterior deschiderii aplicaţiei electronice;
 • Au capital social integral privat;
 • Nu au datorii la bugetul de stat;
 • Îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a 3 exerciţii financiare consecutive.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

Alocaţia Financiară Nerambursabila este de maximum 90% din valoarea eligibilă a Proiectului, dar nu mai mult de 250.000 Lei, iar contribuţia proprie a fiecărui solicitant trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli Eligibile

 • Achiziţia de Echipamente IT – tehnica de calcul;
 • Achiziţia de cititoare pentru cod de bare;
 • Achiziţia de Cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Achiziţia de Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Achiziţia de Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale.
 • Achiziţia de Electro şi Motostivuitoare;
 • Brevete, licenţe, mărci comerciale, software pentru comerţul online sau pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor pe piaţă;
 • Achiziţia de Mobilier, aparatura birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţia de Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform ordinului MLPTL 211/2003 şi a vehiculelor de transport rutier de mărfuri;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web;
 • Achiziţia de Instalaţii/Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
 • Achiziţia de Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de formare profesional în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării şi implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !