START-UP NATION – 200.000 Lei Finanţare Nerambursabilă 100%

Prezentare Generală

Programul de Finanţare Nerambursabilă Start Up Nation poate fi accesat de societăţile înfiinţate după anul 2017, inclusiv cele înfiinţate în anul 2020 şi 2021, care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul urban cât şi rural. Suma de 200.000 Lei poate fi utilizată pentru achiziţionarea echipamentelor tehnologice specifice domeniului de activitate, plata chiriei şi a utilităţilor spaţiului în care vă veţi desfăşura activitatea, plata salariilor viitorilor angajaţi, achiziţia de echipamente IT, achiziţia de mobilier, achiziţia de sisteme de monitorizare video, achiziţia caselor de marcat, realizarea unui site precum şi promovarea acestuia, etc.

Beneficiari Eligibili

 • R.L.-urile sau S.R.L.-D-urile care nu vor avea o vechime mai mare de trei ani la data deschiderii aplicaţiei on-line care permite înregistrarea planului de afaceri/cererii de finanţare;
 • Sunt Eligibile pentru obţinerea Finanţării Nerambursabile de 200.000 Lei, inclusiv societăţile înfiinţate în anul 2021
 • Acţionarii/Asociaţii Firmelor nu au mai avut/deţinut aceeaşi calitate în nicio altă societate – până la momentul depunerii proiectului;
 • Pot obţine Finanţarea Nerambursabilă societăţile care îşi desfăşoară activitatea atât în mediul Urban cât şi în mediul Rural;
 • Sunt Eligibile pentru a aplica în cadrul Programului Start Up Nation, inclusiv societăţile care au acţionariat străin;
 • La momentul semnării Contractului de Finanţare Nerambursabilă, Societăţile nu trebuie să înregistreze datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • După Obţinerea Finanţării Nerambursabile, este indicat să fie create cel puţin două locuri noi de muncă, destinate persoanelor defavorizate, respectiv şomerilor sau absolvenţilor de orice tip de unitate de învăţământ, după anul 2013.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

Prin programul de Finanţare Nerambursabilă Start Up Nation, se poate solicita suma de 200.000 lei/beneficiar, pentru dezvoltarea activităţii economice.

Cheltuieli Eligibile

 • Achiziţia de Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC. Echipamentele tehnologice includ şi echipamentele pentru locurile de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă, precum şi drone;
 • Achiziţia spaţiilor de lucru, includ şi corturile pentru organizare evenimente şi baloanele presostatice;
 • Cheltuielile cu salariile, utilităţile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon şi internet), servicii de contabilitate şi cheltuielile aferente chiriilor spaţiilor de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilităţi, servicii de contabilitate şi chirii) poate fi de maxim 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii, promovarea online a site-ului şi cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru societăţile ce nu deţin un alt website valoarea eligibilă de maxim 4000 lei;
 • Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicita finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software-ul pentru comerţul online este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care se solicita finanţarea, cu excepţia codului CAEN 6201 (Realizare soft la comandă);
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci şi semiremorci, platforme, izoterme şi frigorifice, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţii fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia vehiculelor simbol G;
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatura birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi material;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii de comerţ, producţie sau servicii;
 • Salariile, utilităţile (energie electrică, gaze, salubritate, abonament telefon şi internet) şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
 • Active necorporale referitoare la brevete de invenţie, francize, etichetare ecologică;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitaţilor antreprenoriale desfăşurate în România sau în alta; ţara membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante.
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Cheltuieli pentru achiziţionarea a două plăci informative cu privire la programul de finanţare Start-up Nation, ce vor fi afişate la locul de implementare a proiectului. Valoarea maximă a acestora este de 500 lei;
 • Activele achiziţionate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;
 • Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului în limita sumei de 8.000 Lei.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !