Bio-Inoculum Industrial este un produs sigur pentru orice fel de organism acvatic…

Doza 4 L / 1 m3 (SAA*300 m2/m3)
Doza 6 L / 1 m3 (SAA*500 m2/m3)
Doza 8 L / 1 m3 (SAA 700 m2/m3)

Tratamentul cu bio-inoculum industrial se aplică odată la 14 zile.

* = Fiecare tip de media (bioballs) are definită suprafaţă specifică (SSA) în m2 /m3.

Preinoculare

Cele mai bune rezultate se obțin dacă suportul media este pre inoculat înainte de introducerea sa în biofiltru.. Acest lucru se realizează prin scufundarea suportului media (bioballs) în inoculi timp de minim o oră, urmat de scurgerea și uscarea în loc lipsit de curenți de aer sau fără expunere directă la soare. Evaporarea apei care conține bacteriile nitrificatoare le determină pe acestea să adere la suportul media în mod relativ uniform. Pentru pre inocularea unui dm 3 de (bioballs) cu SAA = 500 m2/m3 sunt necesare 750 ml de inoculi. Consumul relativ, inoculi ce sunt reținuți de structura suportului media și care se evaporă la un dm 3 este de 75 ml.

Mod de utilizare:

Verificați ca întregul sistem de bio filtrare să nu permită pătrunderea luminii naturale sau artificiale chiar și la un nivel de sub 0,001%.

Verificați pe pe perioada inoculării și minim 48 după efectuarea acesteia, sistemele de germicidare / sterilizare cu UV să fie scoase din funcțiune.

Verificați ca apa să nu conțină hidrogen sulfurat sau sulfuri, mai mari de 0,5 mg /l.

Măsurați temperatura apei și în cazul în care lucrați cu temperaturi mai joase de 26 – 30 C, luați în calcul o majorare liniară a dozelor de așa natură încât la 15 grade C să dublați dozele de mai sus.

Nu introduceți în apă materialul bio filtrant și inoculi înainte de a vă asigura că aveți un nivel de minim 0,1 – 0,3 mg/l de NH4

Nu introduceți inoculi atunci când nivelul de NH4 depășește 1,4 mg/litru.

Nu introduceți inoculi atunci când nivelul pH-ului nu este între 7.0 si 8.5.

Nu introduceți inoculi în sistem dacă nivelul de oxigen nu se află la minim 90% saturație naturală. Nu depășiți 105% saturația oxigenului dizolvat.

Nu introduceți inoculi dacă nu aveți un minim de 50 mg/l de CaCO3 și un minim de 30 mg/l MgCO3 sau dacă duritatea apei este sub 3 (puncte germane).

Nu introduceți inoculi în sistem până nu v-ați asigurat ca la nivelul nutrienților vitali identificați un nivel minim de Cu, Zn, Mo, Fe, P, K.

Nu introduceți inoculi dacă ați utilizat, sau utilizați antibiotice de orice fel și în orice cantitate.

Nu depozitați în expunere solară și la temperatură mai mare de 18 grade C.

Produsul are termen de valabilitate din momentul desigilării recipientului maxim 10 zile.

Garanția acestui produs este valabilă doar în cazul în care sunt respectate condiționările de mai sus !!!

Pentru analize de laborator puteți apela la serviciile noastre.

Produs certificat ARIAP !

Asociația Română pentru Inovație în acvacultură și pescuit (ARIAP) este o organizaţie non-profit înființată în anul 2015 cu sediul în Cluj Napoca, România. ARIAP colaborează și sprijină comunitatea științifică cu produse și soluții inovatoare. Deține una dintre cele mai diverse colecție de bacterii nitrificatoare și de nitrificatoare dedicate pentru acvacultură.

Produsul se comercializează în recipiente sigilate de următoarele volume:

Pentru mai multe informații despre Bio-inoculum Industrial contact aici…