În sistemele RAS există unități de procesare apă deoarece temperatura apei este unul dintre factorii principali de mediu care influențează rata de creștere a peștilor.

Sistemul de control al mediului trebuie să fie capabil să controleze temperatura apei, astfel încât performanța de creștere a speciilor termofile (altele decât sturionul și păstrăvul) să fie optimă pentru a justifica costurile de operare.

Apa se încălzește direct, prin schimbătoare de căldură eficiente, prin utilizarea de rezistențe electrice, cazane pe gaz sau electrice, pompe de căldură.

Încălzirea spațiului, poate fi de asemenea luată în considerare, dar nu este la fel de eficientă ca alte metode de încălzire a apei.

Utilizarea căldurii reziduale provenite din pompe și aeratoare poate fi folosită pentru a încălzi apa. Sistemele de control termostatic se bazează pe unități de procesare apă ce sunt disponibile pentru toate echipamentele de încălzire sau de răcire.

Există de asemenea, o serie de alte surse naturale de energie care pot fi utilizate pentru a controla temperatura apei în RAS, cum ar fi încălzirea solară, iazurile saline și apa geotermală.

Pentru informații suplimentare despre unități de procesare apă contact aici …