OLOOSON Cartea Cresterea Sturionilor

CUPRINS citește conținutul cărții aici…

Cartea Cresterea Sturionilor  se poate achiziţiona contra sumei de 150 RON prin sistem ramburs.

Această carte se adresează fermierilor din domeniul industriei piscicole, preocupați de utilizarea tehnologiilor intensive în sistem recirculant, pentru a obţine cantități record de pește și subproduse, în cazul nostru derivate din sturion și caviar, raportat la o suprafaţă utilă şi la un volum extrem de mic de apă consumat zilnic. Modelul “ideal” al unei ferme piscicole moderne ar putea fi descris în cele ce urmează fără a greși prea mult, prin următorul enunţ:

“Cu un amplasament piscicol restrâns, dovedind o atitudine activă față de protecția mediului, beneficiind de tehnologii de vârf înglobate în sisteme de producție”.

De asemenea, antreprenorii din domeniul acvaculturii, pot găsi în lectura acestei lucrări, inspiraţia unui model de business-plan complet și detaliat, orientat către o producție mare de masă biologică armonizată cu reducerea riscurilor, securizarea investițiilor și maximizarea profitului. Deoarece în această carte, dezvăluirea “cunoașterii” (din dorința de a clarifica și înţelege particularităţile unui sistem integrat de acvacultură intensivă) se va face gradual, capitolele de la începutul lucrării pot constitui un suport adecvat pentru debutanții din domeniu și/sau studenți, prin abundența de elemente de cultură generală și de specialitate prezentate.

Vă rugăm comunicaţi cererea dumneavoastră, alături de datele poştale şi de contact.

Comandă cartea aici