Program

Noul program 2014-2020 pentru maritim și pescuit

2019
Buget anual: 87,588 milioane euro

Fondul European pentru Pescuit și Maritim (EMFF) își propune să implementeze un pescuit durabil la nivel european și să îmbunătățească contextul socio-economic de pe coastă.

Priorități și acțiuni finanțate

EMFF este instrumentul financiar care va contribui la realizarea, prin granturi pentru acțiune, a obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) reformată și care va sprijini punerea în aplicare a politicii maritime integrate (PMI) a UE.

Obiective

* Promovarea unui pescuit durabil din punct de vedere ecologic, eficient din punct de vedere al resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
* Încurajarea implementării PCP
* Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale
* Încurajarea implementării PMI
* Încurajarea marketingului și procesării

Teme

* 1. Politica maritimă integrată (49 340 000 euro)
* 2. Consultanță științifică (9 300 000 euro)
* 3. Control și aplicare (5 500 000 euro)
* 4. Contribuții voluntare la organizații internaționale (13 640 000 euro)
* 5. Guvernare și comunicare (5 900 000 euro)
* 6. Informații de piață (3 908 000 euro)

Printre acțiunile finanțate

– Organizarea de forumuri internaționale (Forumul Funcțiilor de Gardă Europeană, Forumul Funcțiilor Gărzii de Coastă ale Statelor Mediteraneene)
– IT pentru supravegherea maritimă integrată
– Conferințe, ateliere și alte activități de cercetare
– Activități de formare pentru paza de coastă și elaborarea de programe educaționale
– Schimb de bune practici
– Participarea la procesul decizional

a lua legatura

domnul Vincent FAVREL
easme-communication@ec.europa.eu 003222992710
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm Implementarea EMFF / EASME A.3 Comisia Europeană

domnul Daniel.D.Tabacaru
+40724593613 http://www.caviarfactory.ro/ro/emfaf2127/ ARIAP