Comisar European pentru Afaceri Maritime şi Pescuit – Interviu Maria Damanaki

Conferinţa de presă pe tema Inovaţiei Albastre

Doamna Maria Damanaki conduce o echipă globală axată pe modul în care lumea gestionează astăzi oceanele, inclusiv gestionarea durabilă a pescuitului, protecția la scară largă și restaurarea recifelor de corali și alte ecosisteme, precum și cartografierea și cuantificarea valoarii totale a oceanelor. A activat timp de patru ani, ca si Comisar al Uniunii Europene pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Proiectele doamnei Maria Damanaki sunt ambiţioase dorind ca până în 2020, să realizeze 1,6 milioane de noi locuri de muncă și un venit echivalentul de 750 miliarde dolari în sectoare cum ar fi: turismul de coastă, energia oceanelor, și biotehnologiea marină. În plus, a elaborat cadrul comun pentru Amenajarea Teritoriului a cartografierii şi a unei gestiunii mai bună a activitățile maritime în țările UE.

Este un politician cu experienţă, a fost președinte al Synaspismos, partid de stânga din Grecia, membru al Parlamentului Elen, în Mișcarea Socialistă Panelenă (PASOK). Doamna Damanaki sa născut în Agios Nikolaos, Creta, în 1952, și a studiat ingineria chimică la Universitatea Națională Tehnică din Atena. Ca student, a devenit membru al Tineretului Comunist din Grecia, secțiunea tineret a Partidului Comunist din Grecia (KKE), a fost implicată activ în lupta antidictatorială și a luat parte la revolta studenţilor de la Politehnica din Atena. Damanaki a fost vocea celebrului “Εδώ Πολυτεχνείο” (“Aceasta este Politehnica”), emisiune de radio din perioada revoltelor, a fost arestată și torturată de către regimul Elen. Din 1977-1993 a fost aleasă în mod constant membru al Parlamentului Elen, în primul rând cu Partidul Comunist și apoi cu Synaspismos, unde a devenit președinte în 1991. În noiembrie 2009 a fost nominalizata ca reprezentant al Greciei în cadrul Comisiei Europene și la 27 noiembrie 2009 a fost aleasă comisar desemnat pentru afaceri maritime și pescuit, servind din 2010 până în prezent.

Comisia Europeană a propus un nou fond pentru politicile UE în domeniile pescuitului şi afacerilor maritime pentru perioada 2014-2020:

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF).

(Prezentăm acest interviu din dorinţa de a afla direct de la autoritatea (ex) nr. 1 în Europa ce se doreşte a fi acest fond EMFF)

Fondul va contribui la îndeplinirea obiectivelor ambiţioase ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului şi va ajuta atât pescarii în tranziţia spre pescuitul sustenabil, cât şi comunitatile costiere în diversificarea economiilor lor.

Fondul va finanţa proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii de-a lungul coastelor Europei. Se va reduce birocratia, astfel încât beneficiarii să aibă cu usurinţă acces la finantare.

Maria Damanaki, comisarul european pentru afaceri maritime şi pescuit, a declarat: „Acest nou fond va accelera creşterea economică şi va crea locuri de muncă în sector. Nu se vor mai cheltui bani pentru construirea unor nave mari. Pescăriile artizanale şi acvacultura vor fi beneficiarele acestei orientări ecologice a bugetului pentru politica comună în domeniul pescuitului.”

Acest nou fond va inlocui nu doar fondul existent POP, Fondul european pentru pescuit, ci şi câteva alte instrumente. Pachetul financiar propus este de 7,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020.

Context

Sprijinirea principiilor de mediu, economice şi sociale ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului EMFF, va fi un instrument fundamental pentru reforma politicii comune în domeniul pescuitului, propusă de Comisie în luna iulie. Tranziţia spre sustenabilitate impune câteva schimbări radicale ale modului în care pescuim – iar fondul va oferi pescarilor stimulentele de care au nevoie, astfel încât pescuitul să dauneze mai puţin ecosistemelor marine, să se poată pune capat supraexploatării, iar tendinta spre diminuarea stocurilor de peşte să fie inversată.

În timp ce atenuăm presiunea asupra stocurilor, oferindu-le timp să se refacă, comunităţile care depind de pescuit vor trebui să găsească surse de venit alternative. EMFF le va ajuta să găsească modalităţi inovatoare de a spori valoarea adaugată a capturilor lor şi să-şi diversifice economia.

Dar EMFF nu este doar un catalizator pentru tranzitia spre sustenabilitate şi spre o bună performanţă economică. EMFF este, de asemenea, un mijloc de realizare a agendei sociale a Comisiei. Soţiile/soţii joacă adesea un rol fundamental în cadrul activităţii de pescuit a familiei. Acum, soţiile/soţii vor putea primi sprijin pentru formare profesională sau pentru alte activităţi economice legate de pescuit. Organizaţiile de producatori vor fi ajutate să-şi planifice producţia pentru a răspunde cererii pieţei şi a-şi comercializa produsele într-un mod care să fie pe măsura aşteptărilor unui public din ce în ce mai exigent.

Un pescuit inteligent şi ecologic

În pofida cuantumului de 1,7 miliarde EUR cheltuit din anii ’90 şi până în prezent pentru dezmembrarea navelor, flota UE suferă în continuare de supracapacitate, deoarece dezafectarea navelor a fost compensată de modernizarea tehnologică a flotei rămase. Prin urmare, banii nu vor mai merge spre dezmembrare, ci vor fi utilizaţi pentru activităţi productive din punct de vedere economic şi social. Diversificarea este una dintre ele. Până acum, iniţiativele ascendente au dat rezultate excelente în domeniile legate de pescuit, de exemplu în prelucrare, catering sau turism. EMFF va consolida acest tip de inovare plasat sub responsabilitatea comunităţii. Deoarece flotele costiere artizanale rămân esenta economiei multor comunităţi costiere, va fi intensificat ajutorul destinat sprijinirii lor.

De asemenea, noul fond va sprijini proiectele inovatoare, precum înlocuirea plaselor de pescuit cu unelte mai selective, în vederea reducerii capturilor aruncate înapoi în mare, sau dezvoltarea unor noi tehnologii care ar putea reduce impactul pescuitului şi al acvaculturii asupra mediului.

O acvacultură inteligenta si ecologică

Acvacultura are un potenţial uriaş de reducere a dependenţei noastre de importuri. Oferă locuri de muncă de înaltă calitate în zonele rurale şi pune o hrană sănătoasă pe mesele europenilor. Fondul se va strădui să stimuleze aceasta industrie într-un mod sustenabil, răsplătind inovarea şi promovând, totodată, ramuri noi ale acvaculturii, de exemplu acvacultura în scopuri nealimentare.

Sprijinirea parteneriatului dintre oamenii de ştiinţă şi pescari

Faptul de a avea date corespunzatoare privind starea stocurilor de peşte şi a mediului marin în general are un rol esential în reforma politicii comune în domeniul pescuitului, iar EMFF va furniza fonduri suficiente pentru culegerea de date, monitorizare şi control. Deoarece nu are sens ca cei care lucrează pe mare (pescarii) şi cei care studiază marea (oamenii de ştiinţă) să trăiască în lumi separate, EMFF ii va incuraja să lucreze împreună pentru a găsi modalităţi de a exploata resursele naturale în mod sustenabil.

Un singur fond pentru pescuit şi politică maritimă integrată

Politica maritimă integrată din 2007 a instituit legături între sectoare maritime care au fost întotdeauna compartimentate şi gestionate în mod izolat. EMFF va acorda sprijin unor proiecte precum amenajarea spaţiului maritim, supravegherea maritimă integrată şi cunoaşterea mediului marin. Acestea sunt exemple de cazuri în care integrarea poate contribui la evitarea suprapunerilor şi la reducerea costurilor printr-o mai bună cooperare şi coordonare transsectorială. Includerea în EMFF a politicii maritime va garanta o coerenţă sporită şi va contribui la realizarea unor sinergii între cele două ramuri de politică.

Simplificare

Normele care guvernează EMFF vor fi armonizate cu cele privind alte fonduri ale UE. Acest lucru va uşura viata beneficiarilor şi a autorităţilor naţionale. EMFF va face parte din noul cadru strategic comun, care va garanta ca toate fondurile existente ale UE vor colabora în mod coerent, evitând suprapunerile şi dublările.

Cum funcţionează fondul

Noul fond va fi utilizat pentru cofinanţarea, împreună cu statele membre, a proiectelor realizate. Bugetul total va fi alocat statelor membre în funcţie de importanţa sectorului pescăresc din fiecare ţară. Apoi, se vor aplica principiile gestiunii partajate între Comisie şi statele membre. Fiecare stat membru elaborează un program operaţional pentru perioada de programare, specificând modul în care intenţionează să cheltuiască banii care ii sunt alocaţi. Dupa ce Comisia aprobă acest program, statul membru decide exact care proiecte urmează a fi finanţate. Atat eligibilitatea acţiunilor care urmează a fi sprijinite, cât şi punerea în aplicare a programului sunt monitorizate de statele membre si de Comisie.