Innovative Farm – OLOOSON Fish & Caviar Factory asigură o stabilitate mărită a sistemelor în funcționare prin legea balantei de masa deoarece utilizează în procesele de design și operare următoarele:

  • Metoda şi algoritm de corelare a interdependenţelor din mediul de cultură (blocarea efectului domino).
  • Algoritm de corelare între parametrii chimici şi fizici ai sistemului de acvacultură bazat pe analiza intrărilor şi a ieşirilor din sistem.
  • Algoritm de deducţie cantitativă şi calitativă a parametrilor chimici fără măsurători continuue, bazat pe legităţile “balanţei masice” şi a valorilor de intrare / ieşire.
  • Metoda de echilibrare a dinamicii generale între rata de creştere şi cea de hrănire a peştilor fără depăşirea valorilor de prag ale toxicităţii mediului de cultură.

legea balantei de masa