• Realizare documentații pentru asigurare finanțare și autorizare unități de acvacultură.

Olooson Caviar & Fish Factory se ocupă de realizarea cererilor de finanțare asigurând documentații profesionale, activitate ce este considerată prima cerință în procesul de finanțare și autorizare al unei ferme. Atunci când totul este clar, detaliat și funcțional în documentațiile de solicitare finanțare și autorizare, șansele de reușită sunt foarte mari. Un document bine întocmit asigură reușita unei cereri !

Activitățile de realizare documentații pentru autorizarea unitățile de acvacultură se fac în baza Ordonanței de urgență nr 23/2008 completată prin legea nr 317/2009 – privind fondul piscicol, pescuit și acvacultură.

De asemenea se desfășoară activități de realizare documentații pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor pentru amenajări piscicole – ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr 798/2005 modificat de ordinul nr 1028/2009, ordinul nr 661/2006 – normativ de conținut.

 • Realizare Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului

 • Elaborarea Studiilor de Evaluare a Impactului asupra Mediului se realizează în conformitate cu următoarele legi și acte normative:

  • Legea Protecției Mediului Nr. 137/1995, modificată și completata prin OUG nr.91 din 20-06-2002 ;

  • Legea Apelor Nr.107/1996 ;

  • Legea Protecției Muncii Nr. 90/1996;

  • Legea Nr. 426/2001 privind regimul deșeurilor;

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării;

  • H.G. Nr.856 din 16-08-2002 privind gestionare deșeurilor periculoase;

  • H.G.Nr.162 din 07-03-2002 privind depozitare deșeurilor periculoase;

  • H.G Nr.128 din 14-02-2002 privind incinerarea deșeurilor;

  • H.G. Nr. 918 din 22-08-2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului de mediu;

  • H.G.Nr.188 din 20-03-2002 – norme privind descărcarea în mediu acvatic a apelor uzate;

  • Ordinul MAPPM Nr.756 /1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului;

  • Ordinul MAPPM Nr.184/1997 – Procedura privind realizarea Bilanțurilor de Mediu și Evaluarea impactului de mediu;

  • Ordinul MAPPM Nr.876/2004 – Procedura privind autorizarea activităților cu impact semnificativ asupra mediului;

  • Ordinul MAPPM Nr. 462/1993 privind condițiile tehnice pentru protecția atmosferei;

  • Ordinul MAPPM Nr.860/2002 – privind procedura de evaluare a impactului de mediu și de emitere a acordului de mediu de documentații, proiectare puțuri și sisteme de pompare;

 • Realizare cereri de finanțare pentru Fonduri Europene, Venture Capital, Business Angels;

 • Realizare de rapoarte tehnice, de analize de calitatea apei, studii de piață sau analize economice;

Cere oferta …