I. Studierea cadrului general Franciză – Francizor – Francizat și pasii fondurilor europene
Acesta se poate consulta aici …

II. Contactarea Francizorului Consultant
In cazul de fata Francizorul este certificat “Expert Accesare Fonduri Europene” si “Venture Capital Gate”

III. Semnarea Contractului de Confidentialitate NDA
Descarcă NDA, Non-Disclosure Agreement, aici…

IV. Constituirea Firmei
Sau verificarea eligibilităţii firmei existente pentru calitatea de Francizat şi pentru accesarea Fondurilor Europene şi / sau private…

V. Stabilirea necesarului de investiţii proprii din partea Francizatului pentru derularea proiectului

VI. Constituirea echipei de management a Francizatului in perspectiva derularii proiectului de Francizare şi solicitare de fonduri

VII. Definitivarea necesarului de investiţii pe baza business planului pus la dispoziţie de Francizor – caracteristici tehnice şi financiare

VIII. Identificarea eventuală a surselor de finanţare pentru constituirea contribuţiei proprii a Francizatului prin intermediul Venture Capital (VC) sau Business Angels (BA).

IX. Întocmirea proiectului de finantare si a cererilor de finantare (VC) (BA) şi (UE).

X. Analiza proiectului şi afisarea pe site web a Autoritaţii de Management a proiectelor câstigătoare (Fonduri UE)

XI. Semnarea contractelor de finantare

XII. Realizarea “Concursului de Oferte”/ Licitaţiei pentru realizarea fermei şi achiziţia echipamentelor şi a serviciilor necesare 

XIII. Desemnarea Ofertei/Ofertelor câştigătoare

XIV. Semnarea contractelor de achiziţie

XV. Depunerea Dosarelor de Achiziţii pentru validare la Finanţatori

XVI. Implementarea proiectului / Achizitia activelor, pe baza pregatirii si a transferului de cunoştinţe confidenţiale know-how de la Francizat.

XVII. Depunerea dosarelor de decontare

XVIII. Primirea banilor

De la punctul XIX, încep să decurgă etape şi informatii confidentiale ce vor fi comunicate doar Francizaţilor selecţionaţi.