Update

În momentul de față se realizează împrejmuirea proprietății, racordul la energie electrică și alimentarea cu apă. Sunt programate pe săptămâna viitoare instalarea unei fose septice și instalarea unor sisteme de supraveghere video.

Am definitivat o versiune de lucru a business planului și cine doreste să îl studieze este liber sa o facă, respectand regulile existente apropo de proprietate intelectuala și de copyright.

De aici se pot descărca documentele de natură narativă și financiară a proiectului, pentru care cautăm asociați !

 

descărcare Partea narativă Perpetuum Farm – Download    

Partea Financiară Perpetuum Farm – Download Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svg

Prezentarea terenului pe care se constituie ferma.
 
 
1. Statut teren: Proprietate Privată INTRAVILAN.
Amplasament situat în comună Drăgănești, tarlaua 18, parcela A 831, județul Prahova, în suprafață de 4.797 m2, având nr. cadastral: 488, înscris în Cartea Funciară cu nr. 20105 (Cf. Vechi 328).
2. Apartenență Administrativă
Comună Drăgănești aparține de Județul Prahova și este compusă din 7 sate: Bărăitaru, Belciug, Cornu de Jos, Drăgănești, Hătcărău, Meri și Tufani.
3. Accesul la proprietate
Din București, pe autostrada București – Ploiești/A 3 – din centru București, până la Gherghița (48 km) și încă (6,4 km) pe DJ100B până la proprietatea aflată la 1 km de centrul comunei Drăgănești. Din Ploiești pe autostrada București – Ploiești/A3 (38,4 km) sau prin Dumbravă – Cornu – Drăgănești pe drumul județean 101 F, 100 B. Din Urziceni pe DJ100B și DN1D prin Bărbulești, Jilavele, Ciorani, Bărăitaru, (41,8 km).
Drumul pentru fiecare din rute este asfaltat și nu necesită reparații, iar porțiunea de aproximativ 48 km de autostradă de la accesul din Gherghița la DN3 permite deplasarea cu viteză mare și fără blocaje de circulație către centrul orașului București sau Ploiești. În plan local terenul dispune de două fronturi stradale asfaltate unul la Nord, în lungime de 88,5 m, la drumul județean 101 F și unul la Est, de 78 m la DS 829, strada marginală a comunei. Drumul de acces este modernizat și asfaltat de circa 6 m lăţime. Pe latura de Sud se afla un teren proprietate privată, iar pe latura de vest terenul este delimitat de albia majoră a unui canal de irigații aparent abandonat.
4. Caracteristici climatice, geografice, geologice și pedologice
Localitatea Drăgănești, Județul Prahova este situată în partea de S.E. a țării, între localitățile București, Urziceni și Ploiești, având coordonatele GPS 44°49’45.68″N și 26°16’37.90″E. Terenul se găsește în zona limitrofă intravilană, la circa 1 km de centrul comunei Drăgănești. Terenul este plan, cu cote maxime de 77 m față de nivelul mării (lângă șoseaua ce-l mărginește spre N.E.), cotă ce coboară spre N.V. la 76 m, cu o pantă ce nu depășește 0,5% pe direcția Nord – Sud, a terenului. Materiale de tip cernoziomurile argilo aluvionare eflorează pe o mică suprafață din acest teren, în zona proximității cu canalul de scurgere ce are o cotă de elevație în albia minoră de 74 m față de nivelul mării, canal aflat pe toată latura de vest a terenului și care se varsă la o distanță de doar 325 m în baltă Drăgănești, ce comunică la rândul ei cu râul Prahova la o distanță de 700 m. Solul este cu precădere, cernoziom cambic, cernoziom argilo aluvionar, sol brun – roșcat podzolit și solurile argilo aluvionare.
Conform hărții de macro zonare seismică, amplasamentul este situat în zona seismică B, ks=0,35 g. Clima este una de tip temperat-continentală, cu o temperatură medie anuală de 10,0°C, cea mai friguroasă lună fiind ianuarie (-2°C), iar cea mai caldă iulie (26°C). Radiația solară globală este de 125 Kcal/m2/an, iar durata medie de strălucire a soarelui este de 2.150 de ore/an. Aceste valori sunt perfecte pentru sisteme de sere sau solarii, cât şi pentru sisteme fotovoltaice. Precipitațiile medii anuale sunt de circa 600 mm/an, nebulozitatea de circa 100 zile/an, iar viteza medie a vântului este de 2,3 m/s, dominante fiind vânturile dinspre nord-est și est. În fiecare an, cu excepția anului 2019, când media a fost de 2 zile, există un număr mediu de 15 zile de ninsoare/an, stratul de zăpadă având o durată de 50 de zile, iar grosimea sa medie fiind de 15 cm. Toate acestea sunt favorabile culturilor de vegetale, cereale și de porumb.
5. Calitatea pedologică a terenului
Probe de sol au fost analizate de către S.C. Alchimex Alcedo la Laboratorul de analiza solului din Giurgiu, iar concluzia este o calitate excepțională a solului ceea ce confirmă faptul că acest teren face parte din arealul considerat cel mai fertil din România, cel al zonei Gherghița.
6. Situația actuală a proprietății
În toamna anului 2019, terenul a fost defrișat de vegetația ce crescuse spontan, deoarece nu a fost lucrat peste 20 de ani. Materialul lemnos și buruienos rezultat a fost ars, iar cenușa împrăștiată pe teren. A fost arăt la adâncimea de 40 cm și discuit. În anul 2020 terenul nu a fost lucrat, cu toate că a mai fost odată discuit în primăvara lui 2020. Proprietatea este în prezent îngrădită, cu gard din panouri bordurate, dispune de poartă de acces auto și pietonală și este dotat cu sistem de supraveghere perimetrala la efracție.
7. Situația apelor, canalizării, drenajului
Pe latura de Vest există un canal de curgere din sistemul de irigații abandonat de peste 30 de ani. Forma terenului este pătrată, ușor trapezoidală, cu bazele de circa 68 m și 74 m și cu înălțimea de circa 72 m. Cea de-a patra latură reprezentând malul canalului are o formă ușor sinuoasă. Terenul are o pantă minoră către latură cu canal având o diferență de nivel de circa 0,5 m de la nivelul terenului și 2 m față de nivelului apei din canal. Întrucât apa din canal are variații relative ale nivelului în funcție de sezon și de nivelul precipitațiilor, pe o zonă de circa 6 m de la albia majoră nu ar fi de dorit a se realiza construcții. În zonă, la o distantă de 1,5 km se află un puț de adâncime (90 m) ce efluează la suprafață cu un debit de 20 l/s, având o apă de o calitate excepțională. (a se vedea analizele de apă). Se poate imagina realizarea unui puț pe teren la aproximativ aceiași adâncime pentru a obține apă din același strat acvifer în condiții similare cu puțul menționat mai sus. Calitatea apei prelevate din puțul unui vecin la 30 m distanță faţă de teren, au fost analizate de către ECOIND și sunt acreditate RENAR. Concluzia laboratorului este că din punct de vedere al potabilității și utilizării în activități de agricultură/acvacultură în scop comercial, această apă are un profil excelent. Toți indicatorii se află în poziția foarte bine sau excelent.
8. Canalizarea
Amplasamentul nu dispune de o rețea de canalizare sau amenajări pentru evacuarea apelor menajere sau uzate.
La nivelul comunei Drăgănești este realizată o rețea de canalizare menajeră și o stații de tratare a apei uzate. Din păcate infrastructura de canalizare nu a fost încă realizată pe strada DS 829. Pe teren se pot realiza o fosă septice pentru filtrarea și neutralizarea bacteriologică a apelor menajere și uzate, iar în momentul finalizării rețelei de canalizare publică branșarea la aceasta. Excesul de apă din ploi terenul este drenat datorită înclinației sale în canalul ce este pe latura sau în caz de inundații se va folosi canalul de pe latura de vest pentru drenarea apelor. Canalul necesită decolmatare și control a vegetației pe o porțiune de 250 de metri. Cade în sarcina Primăriei realizarea acestei întrețineri a canalului. Canalul ajunge până în lacul Drăgănești ce este proprietatea Primăriei și care se află în concesiune la un operator privat.
9. Gaze naturale, energie termică, comunicații
La frontul dinspre drumul județean 101 F se află instalată conducta de gaze ce alimentează comună Drăgănești. Pe marginea amplasamentul la strada DS 829 pe partea cu terenul și în limita acestuia se află rețeaua publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune ce permite branșament trifazat 380 V. Sunt incepute demersurile pentru bransament. La frontul de pe strada DS 829 în partea dinspre comună există instalată rețeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei Drăgănești. De asemenea sunt incepute demersurile pentru racordarea la rețeaua de apă publică. Distanţa acestei rețele față de teren este de 8 m. Comunicațiile sunt asigurate la un nivel de conectare foarte bun pe 3 operatori de telefonie importanți. La colţul proprietății pe stâlp există un encloser de fibră optică.
10. Transportul în comun
Este asigurat cu MaxiTaxi la interval de 15 minute către Ploiești. Un număr de 18 trenuri opresc în stația CFR în fiecare zi.
11. Proximități
La 1 km de proprietate exista un magazin ABC, o stație Peco și GPL. La peste 1,5 km se află Școala, Primăria și Sediul de Poliție. La 24 de km se află Rezervația Naturală și Complexul Comercial și Turistic Snagov. Un numar de peste 10 mânăstiri si locuri de interes cultural se afla în zona. Valea Prahovei este la îndemână, iar Valea Calugărească cu ale sale vinuri, este doar la un pas. La doi pași se află municipiul Buzău.
12. Disponibilitate forță de muncă
Resurse privind forța de muncă pentru agricultură cu experienţă în sere sau agricultură sunt disponibile în comună. De asemenea sunt accesibile la prețuri modice servicii de mecanizare agricolă, arăt, discuit, etc.
Proiecte de investiții
Se acorda maxim 49% din actiunile afacerii. In acest an se va infiinta o cultura de Șofran pe o suprafață de aprox. 2000 mp.
Există un proiect de intenție pentru crearea unei stație de reproducere piscicola combinată cu o unitate de acvaponie ce ar ocupa o suprafata de max. 1000 de m2.
Terenul este evaluat la suma de 8 euro/m2, având o valoare relativă de 45.000 de €, incluzând branșamentele și ingradirea realizată.
Datorita imposibilității de a mai tranzacționa terenuri extravilane este posibil ca valoarea acestui teren sa crească.