Finanţare între 800.000 – 1.500.000 Euro prin PNDR. 4.2 A – Investiţii în Procesarea/Marketingul Produselor din Sectorul Pomicol

Prezentare Generală

Programul PNDR 4.2 se adresează întreprinderilor, cooperativelor agricole, grupurilor şi organizaţiilor de producători în vederea realizării de investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea fructelor şi a realizării marketingului aferent acestei activităţi. În funcţie de încadrarea beneficiarilor în categoria IMM, aceştia pot solicita între 800.000 Euro (microintreprinderi, întreprinderi mici), până la 1.500.000 Euro (Întreprinderi & Forme Asociative).

Beneficiari Eligibili

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului PNDR 4.2 a sunt:

 • Persoane fizice autorizate;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societăţi cu răspundere limitată – microintreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari;
 • Societăţi în nume colectiv;
 • Societăţi în comandita simplă;
 • Societăţi pe acţiuni;
 • Societăţi în comandita pe acţiuni;
 • Cooperative agricole, Grupuri şi organizaţii de producători (cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri).

Valoarea Finanţării Nerambursabile

Prin intermediul Programului De Finanţare Nerambursabilă PNDR 4.2 a – Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol, se pot solicita:

 • 00 Euro de către Microintreprinderi şi Întreprinderi Mici;
 • 100.000 Euro de către Întreprinderi Mijlocii & Forme Asociative;
 • 500.000 Euro de către Întreprinderi Mari & Forme Asociative.

Cheltuieli Eligibile

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiţionează şi/sau procesează materie primă provenită din sectorul pomicol;
 • Achiziţionarea (inclusiv în leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în vederea colectării materiei prime;
 • Achiziţionarea (inclusiv în leasing) de mijloace de transport specializate în vederea comercializării produselor din fructe;
 • Cheltuieli aferente investiţiilor în producerea de energie regenerabilă, eficienta energetică, sisteme de economisire a apei şi în tehnologii de eliminare a deşeurilor în unitatea proprie şi alte investiţii care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Cheltuieli aferente investiţiilor legate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi alinierea la standardele impuse de legislaţia europeană cu privire la prelucrarea şi comercializarea produselor agroalimentare;
 • Cheltuieli cu activităţi de marketing;
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor;
 • Cheltuieli generate de investiţiile în active necorporale.

Perioada de Implementare

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, cu excepţia proiectelor care includ realizarea de construcţii, pentru care perioada de implementare este de 36 de luni.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !