Granturi pentru Sectorul Cultural – Finanţare Nerambursabilă de până la 200.000 Euro

Prezentare generală program

Sectorului Cultural îi vor fi alocate granturi în valoare de 100 de milioane de Euro în perioada imediat următoare, în vederea sprijinirii şi dezvoltării activităţii întreprinderilor din domeniu, care şi-au sistat activităţile ca măsură de precauţie pentru evitarea răspândirii SARS COV-2.

1.1. Minimis pentru sectorul independent – Cultural

Beneficiari Eligibili

IMM-uri, ONG-uri, PFA-uri, IMM-uri care au fost înfiinţate şi au desfăşurat o activitate cu caracter cultural înainte de 01.01.2020 şi care îşi asumă să păstreze numărul de angajaţi existenţi la data acordării sprijinului financiar pe o perioadă de cel puţin 12 luni de la acordarea ajutorului.

Valoarea Finanţării Nerambursabile

 • Microgranturi în valoare de 2.000 Euro pentru solicitanţii care au înregistrat în anul 2020 faţă de anul 2019, venituri mai mici cu maxim 10.000 Euro
 • Granturi în cuantum de 20% din diferenţă veniturilor înregistrate în anul 2020 faţă de anul 2019, dar maximum 200.000 Euro la nivel de întreprindere.

Cheltuieli Eligibile

 • Cheltuieli cu personalul angajat pentru derularea activităţilor culturale, reprezentând salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale;
 • Cheltuieli cu onorarii, inclusiv contractele cu drepturile de autor, necesare derulării activităţii culturale;
 • Cheltuieli cu serviciile necesare derulării activităţilor culturale;
 • Achiziţia de materiale consumabile şi obiecte de inventar necesare derulării activităţilor culturale;
 • Cheltuieli cu achiziţia/închirierea de active corporale şi necorporale necesare derulării activităţilor culturale;
 • Cheltuieli administrative care se referă la plata utilităţilor;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protecţie medical, inclusiv materiale de dezinfecţie împotriva răspândirii virusului SARS COV-2;
 • Cheltuieli aferente ratelor de leasing şi ratelor de credit;
 • Cheltuiala cu TVA este eligibila dacă este nerecuperabila.

1.2. Finanţări Nerambursabile Pentru Artişti

Beneficiari eligibili

Artişti activi romani, nefiind eligibili moştenitori sau artişti străini.

Valoarea finanţării nerambursabile:

 • Microgranturi în valoare de 2.000 Euro pentru solicitanţii care au înregistrat în anul 2020 faţă de anul 2019, venituri mai mici cu maxim 10.000 Euro (diferenţa rezultată din încasările din drepturi de autor aferente anului 2019 şi cele din anul 2020, de la Organismele de gestiune colectivă/UAP)
 • Granturi în cuantum de 20% din diferenţă rezultată din încasările din drepturi de autor din anul 2019 comparativ cu cele din anul 2020, de la Organismele de gestiune colectivă/UAP, dar maximum 200.000 Euro la nivel de întreprindere.

Cheltuieli Eligibile

Cheltuieli generale şi cheltuieli specific domeniilor de activitate.

Dacă acest program de Finanţare Nerambursabilă prezintă interes pentru dvs, ne puteţi contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact alăturat – click aici !