OLOOSON – Fish & Caviar Factory oferă un program de modelare proiectare cu referire la următoarele aspecte:

Solicită documentația „Ferma Mea” …>>>

  • Serviciul de modelare proiectare se realizează în funcție de modelul de fermă piscicolă intenționat, de cantitatea de masă biologică maximă ce va fi gazduită de acest sistem, de valorile parametrilor de calitatea apei și de dinamica acestora. Nu se admit buletine de analiză a calității apei realizate de terți.
  • Pentru realizarea acestui serviciu este necesară vizitarea locației intenționate de un reprezentant OLOOSON – Fish & Caviar Factory în sensul prelevării de informații și efectuare de măsurători de suprafată, dimensiuni spațiu sau teren, elevatie teren, alimentare apa și canalizație.
  • La încheierea executării lucrărilor de proiectare, în urma semnării procesului-verbal de predare primire şi a plăţii preţului integral al contractului, beneficiarul contractului va intra în posesia listei finale a echipamentelor, a schemei bloc și a specificațiilor de construcție a spațiului, a sistemelor de alimentare apă și energie electrică, a deversării apelor uzate, a platformei radier cât și a halei în care va fi găzduită acestă microfermă.

Solicită documentația „Ferma Mea” …>>>

 <<<… Inapoi – Consultanta –//– Mai departe – Executie… >>>

interior hala 3.RGB_colorL.0000